Bestuur

Rasinformatie

Dekkaters

Kittens

Herplaatsing

Shows

Trofee

Fokkerinfo

Catteries

Links

 

    Algemene Leden Vergadering   

 

 

Alle leden van de Burmezenclub zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen en hun ideeën en stem in te brengen.

De vergadering begint om 14.00 uur en de zaal is geopend vanaf 13.30 uur.

 

 

 

Agenda ALV Neocat Burmezen Club

Op zondag 8 juli 2018 in de Patio, Sportcomplex De Hilt, Eemnes  1. Opening en mededelingen

  2. Goedkeuring notulen ALV dd 25 juni 2017

  3. Jaarverslag secretaris

  4. Jaarverslag penningmeester

  5. Verslag kascommissie en décharge penningmeester

  6. Benoeming kascommissie

  7. Begroting 2018

  8. Nabeschouwing Burmezenmiddag

  9. Rondvraag.

  10. Sluiting.

 

 

Komt allen en laat uw stem horen!